Kategorie

Dobór wyłączników różnicowoprądowych firmy Schneider

Opublikowany przez      lip 4, 2021     Automatyka przemysłowa    0 Komentarzy
Dobór wyłączników różnicowoprądowych firmy Schneider

Dobór wyłączników różnicowoprądowych firmy Schneider

Dobór zabezpieczeń różnicowoprądowych do współczesnych instalacji elektrycznych stanowi duże wyzwanie.  Ważne jest, aby zapewnić prawidłową ochronę przeciwporażeniową i przeciwpożarową, ale z drugiej strony istotne jest także zapewnienie ciągłości zasilania w instalacji elektrycznej. Należy uwzględnić specyfikę pracy odbiorników podłączonych do instalacji, a także wpływ zakłóceń elektromagnetycznych na pracę wyłączników.

Schneider oferuje kompletny zestaw urządzeń różnicowoprądowych (rys. 1), który pozwala na dopasowanie wyłączników do pracy w każdych warunkach.

Wyłącznik nadprądowy - rys 1

Ze względu na rodzaj prądów różnicowych, jakie mogą powstać w instalacji elektrycznej, zasilającej różnego rodzaju odbiorniki, doboru wyłączników można dokonać w oparciu o tabelę 1.

Tabela 1.

Rodzaj urządzeń odbiorczych

Przykłady

Typ wyłącznika różnicowoprądowego

 

 

 

AC

A

SI

B

Bez cech szczególnych

 

- gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia

- oświetlenie żarowe

- sprzęt użytku domowego: kuchenki mikrofalowe, zmywarki, suszarki

- ogrzewanie elektryczne, podgrzewacze wody

 X  X  X  X

Urządzenia zawierające prostowniki

1-fazowe

- sprzęt do użytku domowego: kuchenki indukcyjne, pralki (zmienna prędkość)

- jednofazowe napędy o zmiennej prędkości

 

 X  X

 

3-fazowe

- trójfazowe napędy przemysłowe o zmiennej prędkości

- trójfazowe zasilacze do zasilania bezprzerwowego

 

 

 

 X

Urządzenia generujące zakłócenia o wysokiej częstotliwości (piki prądowe, harmoniczne)

 

- lampy fluorescencyjne zasilane z transformatora o bardzo niskim napięciu, ze stabilizatorem elektronicznym

- duże urządzenia IT

- klimatyzacja, agregaty chłodnicze

- urządzenia telekomunikacyjne

- baterie kondensatorów

 

 

 X  X

Urządzenia zawierające filtry harmonicznych w zasilaczach

 

- systemy mikrokomputerowe

- peryferyjne urządzenia komputerowe (drukarki, skanery, itp.)

 

 

 X  X

Wyłączniki różnicowoprądowe

oferowane przez Schneider obejmują aparaty o budowie modułowej w zakresie prądów różnicowych od 10 do 500 mA, bezzwłoczne i selektywne, czułe na prądy różnicowe sinusoidalne (typ AC), wyprostowane pulsacyjne (typ A) oraz wyprostowane gładkie (typ B).

Na szczególną uwagę zasługuje typ SI wyłącznika różnicowoprądowego (rys.2), który jest specjalną konstrukcją aparatów, opracowaną przez Schneider.

Układ SI, budowa modułowa - rys 2

Wyłączniki typu SI reagują na prądy różnicowe sinusoidalne oraz wyprostowane pulsacyjne, podobnie jak typ A. Aparaty te znakomicie sprawdzają się w warunkach szczególnie wymagających dla zabezpieczeń różnicowoprądowych. Pozwalają zredukować do minimum  ilość niepożądanych wyzwoleń w przypadku powstawania w instalacji przejściowych prądów upływu. Z tego powodu wyłączniki typu SI są szczególne polecane do obwodów z oświetleniem fluorescencyjnym, agregatami chłodniczymi czy w przypadku zwiększonej obecności   zakłóceń elektromagnetycznych. Te ostatnie są  charakterystyczne dla instalacji przemysłowych, towarzyszą np. rozruchowi maszyn roboczych czy przełączaniu obwodów dużej mocy. Dodatkowe testy wykonywane dla wyłączników typu SI potwierdzają ich zwiększoną odporność na zakłócenia powstałe w tego typu zastosowaniach, co przekłada się na zwiększenie ciągłości zasilania systemu. Wyłączniki typu SI  charakteryzują się także zwiększoną odpornością na oddziaływanie środowiska korozyjnego. Dzięki temu nie dochodzi do braku wyzwolenia aparatów w przypadku ich zastosowania warunkach zwiększonego zanieczyszczenia charakterystycznego np. dla oczyszczalni, przemysłu chemicznego, basenów itp.

Zabezpieczenia różnicowoprądowe 

W rozległych instalacjach elektrycznych niejednokrotnie zachodzi potrzeba zastosowania zabezpieczeń różnicowoprądowych połączonych szeregowo. Należy je dobrać w sposób pozwalający zapewnić selektywność ich zadziałania, co pozwoli na zachowanie ciągłości zasilania w obwodach nie objętych uszkodzeniem (rys3).

zabezpieczenia różnicoprądowe połączone szeregowo rys 3

W przypadku wyłączników Schneider do dyspozycji są tabele selektywności dostępne w dokumentacji technicznej. Istotne jest, aby wyłącznik nadrzędny (zainstalowany po stronie zasilania) charakteryzował się zwłoką czasową przy wyzwoleniu. Taką cechą charakteryzują się wyłączniki typu S – selektywne. Jako typy selektywne dostępne są wyłączniki różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym ≥ 100 mA.  

Wyłączniki różnicowoprądowe serii Acti9 Schneider dopracowane są także pod kątem montażu i eksploatacji. Dwa wskaźniki na czole aparatu (rys.4) pozwalają wizualnie ocenić stan pracy aparatu:

  • wskaźnik VisiSafe - zielony kolor wskaźnika jest potwierdzeniem dla użytkownika, że styki aparatów są otwarte,
  • wskaźnik VisiTrip - czerwony kolor wskaźnika jest informacją, że aparat jest w stanie wyłączenia w wyniku powstania sytuacji awaryjnej,  oznacza zadziałanie wyzwalacza spowodowane powstaniem prądu upływu. Kolor biały wskaźnika VisiTrip oznacza, że wyłączenie nastąpiło w wyniku ręcznego wyłączenia aparatu.

Podwójne zaciski na przewody i szyny łączeniowe u góry i u dołu wyłączników różnicowoprądowych (rys.5) zapewniają pełną swobodę przy oprzewodowaniu aparatów.

Podwójne zaciski analogiczne Schneider rys 5

Dzięki specjalnej konstrukcji zatrzasków na szynę DIN można bez żadnych narzędzi wypiąć wyłącznik różnicowoprądowy spośród innych aparatów podłączonych do tej samej szyny . Kontur, wygląd i sposób montażu wyłączników różnicowoprądowych jest dopasowany do pozostałych zabezpieczeń modułowych firmy Schneider.

Funkcjonalność zabezpieczeń różnicowoprądowych Schneider czyni je dopasowanymi do wymogów współczesnych instalacji elektrycznych. Szeroka gama aparatów pozwala na optymalny dobór wyłączników z uwzględnieniem specyfiki danego zastosowania, a ich jakości dopełnia  wysoki standard wykonania ułatwiający montaż w rozdzielnicy.

Legenda:

  • Tabela 1 Dobór wyłączników różnicowoprądowych Schneider w zależności od rodzaju odbiorników podłączonych do instalacji elektrycznej.
  • Rys. 1 4-biegunowy wyłącznik różnicowoprądowy serii iID typu B firmy Schneider.
  • Rys. 2 Wyłącznik typu SI znakomicie sprawdza się w najbardziej wymagających sytuacjach: instalacje przemysłowe, obwody oświetleniowe, klimatyzacyjne, obecność środowisk korozyjnych.
  • Rys. 3 Szeregowe połączenie wyłączników różnicowoprądowych wymaga zastosowania wyłącznika typu S (selektywnego) po stronie zasilania.
  • Rys. 4 Dwa wskaźniki optyczne na czole aparatów VisiSafe oraz VisiTrip dostarczają informacji o stanie aparatu oraz przyczynie wyłączenia.
  • Rys. 5 Podwójne zaciski u góry i u dołu oraz specjalne zatrzaski analogicznie jak w przypadku wyłączników nadprądowych, pozwalają na sprawny montaż i wymianę aparatów w rozdzielnicy elektrycznej.