Kategorie

Fotowoltaika a dofinansowania do pomp ciepła

    Fotowoltaika    0 Komentarzy
Fotowoltaika a dofinansowania do pomp ciepła

Fotowoltaika a dofinansowania do pomp ciepła

Fenomen pomp ciepła wynika z faktu, iż są one w stanie wygenerować pożądaną energię cieplną z tego, co oferuje wszystkim natura. Wykorzystują ustalone przez nią prawa, by funkcjonować niezgodnie z zasadami fizyki. Do wymuszenia obiegu czynnika roboczego potrzebują energii elektrycznej, która jest tak niewielka, iż w pełni zapotrzebowanie na nią może zaspokoić instalacja fotowoltaiczna. Innymi słowy, ludzkość w tym przypadku ma do czynienia niemal z perpetuum mobile, nawet nie zdając sobie z tego sprawy.

Spis treści:

 1. Czym są i ile mogę zaoszczędzić na pompach ciepła?
 2. Dofinansowanie pomp ciepła na przestrzeni lat
 3. Ogrzewanie domu prądem z fotowoltaiki
 4. Zestaw fotowoltaiczny do podgrzania wody?
 5. Projekty domów z pompą ciepła
 6. Pompy ciepła i fotowoltaika

Czym są i ile mogę zaoszczędzić na pompach ciepła?

Jest to zespół urządzeń mechanicznych wykorzystujący potencjał energetyczny zawarty w gruncie, powietrzu lub wodzie. Konwencjonalnie obieg ciepła powinien następować z obszaru o niższej temperaturze do pomieszczeń z temperaturą wyższą. W przypadku pomp proces ten przebiega odwrotnie.

Inaczej też w tym kontekście należy rozumieć samo pojęcie ciepła, które potocznie oznacza strefę komfortu termicznego.

Temperatura stała wód gruntowych utrzymuje się na poziomie +8 do +12° C. Jest to wystarczający potencjał umożliwiający ogrzanie pomieszczeń mieszkalnych bądź zbiorników wody użytkowej.

Elementy systemów grzewczych:

 • Dolne źródło;
 • Parownik;
 • Sprężarka oraz zawór rozprężny;
 • Skraplacz;
 • Górne źródło.

Dolnym źródłem określa się miejsce poboru energii cieplnej, przy czym w zależności od typu pompy może to być grunt, wspomniane wcześniej wody gruntowe lub powietrze.

Systemy pomp:

 • grunt-woda;
 • woda-woda;
 • woda-powietrze;
 • powietrze-woda.

I tak dalej. Nazewnictwo związane jest z lokalizacją pobieranej energii i punktem jej dostarczenia, zatem system wykorzystujący ciepło z gruntu, by następnie przekazać je do zbiorników z wodą, będzie funkcjonował jako pompa ciepła grunt-woda.

Niezależnie od rodzaju wyposażenia, zasada działania mechanizmu nie ulega zmianie. Medium przenoszącym ciepło jest czynnik roboczy (glikol, solanka), który po sprężeniu dociera do górnego źródła, czyli miejsca docelowego. Proces stale powtarza się w obiegu zamkniętym na skutek rozprężenia i ochłodzenia czynnika roboczego, powracającego do parownika.

Zasilanie pomp ciepła jest niezbędne w celu wymuszenia obiegu czynnika roboczego, jednak nie ma potrzeby mechanicznego podnoszenia jego temperatury. Oznacza to, iż energochłonność urządzenia jest znikoma w stosunku do konwencjonalnych metod ogrzewania domów oraz wody.

Jak wskazują liczne badania, wykorzystanie tej metody grzewczej pozwala obniżyć rachunki za prąd w skali 75 do 80 procent (brak zasilania grzałek, wentylatorów) oraz sprowadza konieczność zakupu innych nośników energii do zera.

Należy w tym miejscu wyjaśnić, że pompy ciepła pracują niezależnie od aktywności użytkowników. Rola właściciela urządzenia sprowadza się jedynie do regulacji temperatury.

Ponadto pompy ciepła mimo swojej nazwy z powodzeniem mogą posłużyć do zwiększenia komfortu termicznego w miesiącach letnich, obniżając dla odmiany temperaturę w budynku. Wszystko przy zachowaniu omawianej już zasady.

Dofinansowanie pomp ciepła na przestrzeni lat

W Szwecji ogrzewa się w ten sposób ponad sto tysięcy mieszkań, wykorzystując energię termiczną czerpaną wprost z wód Bałtyku. Roczna oszczędność z tego tytułu wynosi ponad 60 000 metrów sześciennych gazu.

Nie dotyczy to współczesnych zastosowań, mowa o inwestycjach z początków lat osiemdziesiątych. O tym, jak cenna jest energia cieplna znajdująca się bezproduktywnie w obiegu, choćby w ściekach można przeczytać w znakomitej publikacji zamieszczonej na stronie https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/hallbarhetsanalys-for-varmeatervinning-ur-avloppsvatten. A przecież chodzi tu o zastosowanie pomp na skalę przemysłową, podczas kiedy my Polacy obracamy się dopiero w strefie własnych podwórek.

Warto o tym wszystkim przypomnieć zważywszy na pewne zaniedbania polskiego rządu w ostatnich latach. Analizując statystyki dostępne na https://czystepowietrze.gov.pl/, można jedynie wyrazić nadzieję, że sytuacja ulega znaczącej poprawie. Na przestrzeni ostatnich dwóch lat liczba zgłoszonych do programu „czyste powietrze” źródeł ciepła wyniosła 280 019 sztuk i wszystko wskazuje na to, że aktywność społeczeństwa w tej kwestii będzie stale rosła.

 

Ogrzewanie domu prądem z fotowoltaiki

Niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną pomp ciepła skłania do konstatacji, że jest możliwe zaspokojenie tych potrzeb poprzez kolejne rozwiązanie ekologiczne. Prowadzony w niniejszej publikacji ciąg przyczynowo skutkowy w prostej linii prowadzi do stwierdzenia, iż ogrzewanie zasilane energią słoneczną nie tylko jest możliwe, lecz także jest bezpłatne. Z wyjątkiem poczynionych wcześniej inwestycji oczywiście.

Warunkiem powodzenia jest w takim przypadku poprawna kalkulacja opłacalności instalacji fotowoltaicznej w odniesieniu do potrzeb energetycznych danego gospodarstwa domowego lub firmy. Czym jest fotowoltaika, jakie ma zastosowanie oraz jaki będzie przybliżony czas amortyzacji, dowiemy się z artykułu prezentowanego na https://elektryk-sklep.pl/fotowoltaika/.

Zestaw fotowoltaiczny do podgrzania wody?

W kontekście tego, co już zostało powiedziane, naturalną konsekwencją inwestycji w fotowoltaikę będzie doprowadzenie do darmowego ogrzewania wody użytkowej.

Podgrzewanie wody zestaw fotowoltaiczny:

 • Panele fotowoltaiczne polikrystaliczne / monokrystaliczne;
 • Przetwornica solarna;
 • Przewody ze złączami.

Powyższa konfiguracja dotyczy obiektów, w których nie podjęto jeszcze decyzji o montażu systemu pomp ciepła. W każdym inny przypadku panele będą obsługiwać pompy bez konieczności stosowania dodatkowego wyposażenia.

Projekty domów z pompą ciepła

Urządzenia instaluje się głównie w nowo budowanych obiektach charakteryzujących się najwyższą klasą energooszczędności. Uzasadnienie jest proste. Instalacja powstaje już na etapie formowania projektu, co znacząco ułatwia prowadzenie przyszłych prac montażowych.

Jest jeszcze jeden argument przemawiający za takim podejściem. Inwestycje w pompy ciepła i fotowoltaikę w trakcie budowy nowego obiektu, podnoszą jego finalną wartość, która de facto jest w wielu przypadkach zabezpieczeniem finansowania ze źródeł zewnętrznych (bank, instytucje finansowe).

Oznacza to, że łatwiej jest uzyskać kredytowanie całości inwestycji, aniżeli poszczególnych jej składników. Nie zmienia to jednak faktu, iż nakłady na oba ekologiczne rozwiązania podlegają powszechnie obowiązującym programom wsparcia.

Programy współfinansujące zakup pomp ciepła:

 • Program „Czyste Powietrze”;
 • Programu Agroenergia – dla rolników indywidualnych;
 • Dofinansowania z NFOŚiGW;
 • Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO);
 • Lokalnych programów antysmogowych;
 • Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR).

Motywacją ze strony ze strony rządu jest ulga termomodernizacyjna, pozwalająca obniżyć podatek dochodowy w zakresie wydatków poniesionych na system ogrzewania pompą ciepła.

W odniesieniu do instalacji fotowoltaicznych zastosowanie ma program rządowy „mój prąd”. Termin składania wniosków w bieżącej edycji mija 22 grudnia 2021 roku.

Wbrew temu, o czym wcześniej była mowa posiadacze posesji i budynków już istniejących nie są pozbawieni możliwości skorzystania z dobrodziejstwa darmowej energii. Po prostu przedsięwzięcie będzie wymagało większej liczby zabiegów, choćby w celu ostatecznego ustalenia wszystkich wymogów technicznych niezbędnych dla zapewnienia poprawności prac budowlanych i montażowych.

Pompy ciepła i fotowoltaika

W świetle powyższego wydaje się słuszne twierdzić, że korelacja pomiędzy oboma źródłami energii jest niezwykle korzystna z punktu widzenia opłacalności.

Podobnie jak przy innych inwestycjach niezbędne są pewne nakłady. Biorąc pod uwagę liczne oferty instytucji finansowych, programów dofinansowania oraz atmosferę sprzyjającą rozwojowi tego typu instalacji, z dużym stopniem prawdopodobieństwa można założyć, że przedsięwzięcie znajdzie akceptację pośród instytucji państwowych i prywatnych.

Potrzebna będzie także stosowna wiedza wsparta doświadczeniem i znajomością szczegółów technicznych. W tym celu warto skorzystać z formularza kontaktowego, za pomocą którego specjaliści w dziedzinie fotowoltaiki z przyjemnością udzielą bezpłatnych konsultacji. Pieniądz zaoszczędzony to pieniądz zarobiony. Dobrze jest o tym pamiętać w kontekście opłat za energię w ciągu najbliższych dwudziestu lat.