Kategorie

Fotowoltaika - Rozliczanie z zakładem, dotacje dla osób fizycznych, okres rozpatrzenia wniosku

    Fotowoltaika    0 Komentarzy
Fotowoltaika - Rozliczanie z zakładem, dotacje dla osób fizycznych, okres rozpatrzenia wniosku

Fotowoltaika. Rozliczanie z zakładem, dotacje dla osób fizycznych, okres rozpatrzenia wniosku

To doskonały przykład tego, że da się skutecznie pogodzić pragmatyzm z ekologią. Wzrost świadomości społeczeństwa idzie w parze z zaangażowaniem finansowym rządu Rzeczpospolitej oraz Unii Europejskiej desygnującej coraz to nowe kwoty na strukturalne fundusze partycypujące w małoskalowych inwestycjach OZE (odnawialne źródła energii). Aby w pełni czerpać korzyści z instalacji fotowoltaicznej, należy postawić sobie szereg pytań. Ile można zaoszczędzić? Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie? Poszukajmy odpowiedzi wspólnie w poniższym artykule.

Spis treści:
Czym jest i ile mogę zaoszczędzić dzięki fotowoltaice?
Jaki okres jest potrzebny na rozpatrzenie wniosku?

Fotowoltaika i rozliczanie z zakładem energetycznym
Jak czytać rachunek za prąd fotowoltaika?
Koszty utylizacji paneli fotowoltaicznych
Wniosek o dofinansowanie mój prąd

Czym jest i ile mogę zaoszczędzić dzięki fotowoltaice?

Moduły fotowoltaiczne stały się już nieodłączną częścią krajobrazu niebudzącą zdumienia i ciekawości. Wiele osób jednak nie do końca zdaje sobie sprawę z ogromnego potencjału energii słonecznej oraz możliwości samych instalacji. Oprócz konwencjonalnej produkcji prądu użytkownicy cieszą się ciepłą wodą użytkową, a nawet ogrzewaniem domów poprzez wykorzystanie energooszczędnych pomp ciepła. Innymi słowy, cieszą się wszystkim, co w przypadku konwencjonalnych metod zasilania pochłania znaczną część budżetu domowego.

Osoby zainteresowane szczegółami technicznymi wypada w tym miejscu odesłać do interesującej publikacji znajdującej się pod adresem https://elektryk-sklep.pl/fotowoltaika/.

Rozpatrując oszczędności, należy wziąć pod uwagę okres eksploatacji instalacji fotowoltaicznej. Jest to istotne z punktu widzenia kosztów rocznych niezbędnych do pokrycia wydatków na energię elektryczną. Zakładając, że trwałość urządzeń wyniesie 25 lat, użytkownik ma prawo założyć, iż tyle czasu będzie zwolniony z opłat za całość bądź część zużytej energii.

Wskaźnik uzależniony jest od liczby zamontowanych paneli, co w prostej linii wiąże się z wydajnością. Po odjęciu kosztów inwestycji pomniejszonych o uzyskane dotacje wynik określający sumę profitów jest już tylko formalnością.

Większość obliczeń wskazuje, że okres zwrotu nakładów na fotowoltaikę wynosi około pięciu lat przy wkładzie własnym wynoszącym 25 000 złotych. Zatem korzyści ekonomiczne będą odczuwalne przez dwadzieścia lat, biorąc pod uwagę iloczyn wysokości rocznych opłat energetycznych w tym okresie.

Szczegóły będą się różnić w zależności od instalatora i dostawcę wyposażenia.

Z tego względu już na etapie planowania uwagę należy zwrócić na profesjonalizm przedsiębiorcy instalującego moduły, zapewniającego projekt, wykonawstwo, materiały, a także wstępną kalkulację opłacalności. Więcej na https://elektryk.net.pl/.

Fotowoltaika, korzyści:

 • Niższe rachunki za energię elektryczną przez 25 lat;
 • Uniezależnienie od bieżących cen energii;
 • Możliwość uzyskania dofinansowania;
 • Wieloletnia trwałość instalacji;
 • Łatwość obsługi;
 • Poprawa ekosystemu;
 • Możliwość rozbudowy modułów;
 • Niewyczerpalne źródło energii.

Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku, by skorzystać z dobrodziejstwa dofinansowania.

Jaki okres jest potrzebny na rozpatrzenie wniosku?

Złożenie wniosku o dofinansowanie wymaga przygotowania odpowiedniej dokumentacji.

Wniosek do programu „Mój Prąd” może złożyć osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, która zawarła umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.

Wsparcie finansowe kierowane jest do posiadaczy instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych.

Projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej nie podlegają dofinansowaniu.

Niezbędne dokumenty:

 • Kopia faktury za dostawę i montaż fotowoltaiki;
 • Dowód opłaty za fakturę;
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające datę przyłączenia instalacji PV do sieci wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano;
 • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji),
 • Pełnomocnictwo -jeśli wniosek składany jest w imieniu osoby fizycznej ubiegającej się o dofinansowanie.

Dla wniosków składanych od 1.07.2021 r. do 22.12.2021 r. kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania nie przekracza 534 000 000 zł

Według rzecznika Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej okres rozpatrzenia wniosku fotowoltaika o dofinansowanie wynosi trzy miesiące. Na tak fatalny wynik wpływ ma pokaźna liczba składanych wniosków, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu programem. Zatem wszystko wskazuje na to, że nie należy zwlekać z podjęciem decyzji.

Fotowoltaika i rozliczanie z zakładem energetycznym

Użytkownicy instalacji fotowoltaicznych zyskują sposobność odprowadzania nadwyżki prądu wprost do sieci energetycznej. Ten typ wymiany nosi miano instalacji on-grid i jest sprecyzowany w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Wytwórca prądu stał się w tym akcie prawnym prosumentem, którego upusty polegają na tym, że nadwyżka energii uzyskanej z instalacji po odprowadzeniu do sieci nie wraca w całości z powrotem.

Pobierana jest prowizja dostosowana do mocy fotowoltaiki:

 • W przypadku instalacji o mocy do 10 kWp zakład energetyczny pobiera 20%;
 • W przypadku instalacji o mocy większej niż 10 kWp i nieprzekraczającej 50 kWp jest to 30%.

Pozostałą część należy odebrać w ciągu roku. Abstrahując od indywidualnej oceny tej formy rozliczeń, opłacalne jest maksymalne wykorzystanie na bieżąco produkowanej energii, co nie zmienia faktu, iż nadwyżki z pewnością powstaną.

Jak czytać rachunek za prąd fotowoltaika?

Dokumenty płatnicze poszczególnych kooperantów różnią się od siebie umieszczeniem newralgicznych danych. Dbając o poprawne rozliczenia, warto poświęcić czas na zapoznanie się z konstrukcją graficzną faktur.

Na pierwszej stronie zwykle znajdują się dane dostawcy i odbiorcy, numer dokumentu oraz klienta. Jednak najistotniejsze informacje dotyczą okresu, za jaki wystawiona została faktura oraz liczby stanowiące odczyty związane z wielkością pobranej i odebranej energii elektrycznej.

Interesujący jest odczyt poprzedni oraz bieżący, natomiast różnica pomiędzy nimi będzie faktycznym zużyciem energii bądź też superatą wynikającą z nadwyżki prądu dostarczonego do sieci nad faktycznie wykorzystanym.

Jedynymi opłatami stałymi widniejącymi na fakturach będą należności za obsługę dystrybucji prądu. Należy dodać, iż ten typ rozliczeń wymaga instalacji specjalistycznych urządzeń pomiarowych mierzących przepływ energii elektrycznej w dwóch kierunkach.

Koszty utylizacji paneli fotowoltaicznych

Trwałość instalacji fotowoltaicznej średnio wynosi 25 lat, zatem taki okres jest przewidywany, zanim dojdzie do konieczności utylizacji paneli.

Wcześniej warto zdać sobie sprawę, iż utylizacja krzemu, folii elektroizolacyjnej, szkła oraz ramy aluminiowej nie stanowi najmniejszego problemu, a koszty mogą być liczone w ułamkach złotych. W większości przypadków są to materiały występujące w naturze, a aluminium charakteryzuje się nieograniczoną zdolnością przetwarzania.

Wniosek o dofinansowanie mój prąd

Wracając do omawianych już spraw związanych z wnioskiem o dofinansowanie, warto przypomnieć, że ogólna liczba beneficjentów programu „mój prąd” jest ograniczona sumaryczną kwotą dofinansowania, która w tej edycji programu wynosi 534 000 000 zł.

Mimo że suma wydaje się ogromna, należy podzielić ją pomiędzy wszystkich zainteresowanych, zatem w momencie jej wyczerpania dofinansowanie zostanie wstrzymane do czasu ogłoszenia kolejnego naboru wniosków.

W tej sytuacji kierując się dobrze rozumianym pośpiechem, wypada rozważyć inwestycję, tym bardziej że jej opłacalność nie podlega dyskusji. Ewentualne pytania natury technicznej i formalnej można zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego. Eksperci w dziedzinie instalacji fotowoltaicznych z przyjemnością udzielą Państwu bezpłatnych konsultacji oraz pomogą wdrożyć odpowiednie procedury celem uruchomienia własnej produkcji energii elektrycznej.

Zadzwoń już dziś, bądź jednym z pierwszych.