Kategorie

Elektryk Sp. z o.o.
ul. Dobrzecka 72
62-800 Kalisz
NIP 6182100494
REGON 301071560
KRS 0000330524
Nr Konta bankowego: 42 1240 2946 1111 0010 2370 8906
Bank: Pekao S.A

KRS: https://www.krs-online.com.pl/elektryk-sp-z-o-o-krs-315209.html

Właściciel: Józef Pilarczyk
Prezes Zarządu: Paulina Wcisłek-Pilarczyk
Prokurent: Józef Pilarczyk

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM I POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM