REKLAMACJE

Reklamacje przyjmujemy i realizujemy zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta oraz Kodeksem Cywilnym. Do reklamacji uprawnia paragon, faktura lub inny dokument na zakupiony towar, wydany przez Elektryk Sp. z o.o.

Wszelkie reklamacje muszą być przedstawiane w formie pisemnej na papierze lub drogą mailową.

Klient wysyła reklamowany towar na własny koszt.

NIE REALIZUEJMY REKLAMACJI telefonicznie i bez jakiegokolwiek dowodu zakupu!

NIE REALIZUJEMY REKLAMACJI na towary zakupione w innych punktach sprzedaży!

-

ZWROTY

Klient ma prawo zwrotu zakupionego towaru zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta oraz Kodeksem Cywilnym, w ciągu 14 dni od daty doręczenia, bez podania przyczyny.

Zwracany towar MUSI:

- posiadać oryginalne opakowanie w stanie dobrym (nie porozrywane, podziurawione), dopuszczalne są drobne wgniecenia i zarysowania powstałe w czasie transportu

- być nieuszkodzony (bez zarysowań, zniszczeń, przebarwień, uszkodzeń technicznych, itd)

- posiadać wszystkie dokumenty (instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, nalepki, dodatki reklamowe)

Zwroty towarów realizowane są WYŁĄCZNIE NA POSTAWIE DOŁĄCZENEGO DO NICH DOKUMENU ZAKUPU!