Kategorie

Firma Elektryk została założona przez Józefa Pilarczyka w 1985 r. Z roku na rok umacniała swoja pozycję prowadząc coraz bardziej zaawansowane prace elektroinstalacyjne. Zapotrzebowanie rynku oraz poszerzający się krąg klientów zainicjowały dalszy rozwój firmy, rozszerzając jej ofertę o profesjonalne projektowanie instalacji elektrycznych, nadzory elektryczne i rozwój sprzedaży hurtowej. W 2006 roku firma dołączyła do grupy Inter-Elektro, a 3 lata później przekształciła się w Elektryk Spółka z o.o. Od tamtej pory prowadzi prace projektowe, wykonawstwo i nadzory elektryczne, instalacje automatyki w pełnym zakresie, prefabrykację rozdzielnic elektrycznych, sprzedaż hurtową i detaliczną artykułów elektrotechnicznych.

Każdego roku poszerza zakres wykonywanych prac, stając się coraz bardziej konkurencyjną firmą na rynku.

Od wielu lat współpracujemy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu, co owocuje kształceniem studentów w dziedzinach energetyki, automatyki i dziedzin pokrewnych. Dzielimy się wiedzą podczas praktyk studenckich oraz dyplomowych, niejednokrotnie tworząc miejsca pracy dla najlepszych. Jednocześnie, we współpracy ze szkołami zawodowymi oraz Ochotniczymi Hufcami Pracy, kształcimy młodzież poprzez program edukacji zawodowej uczniów.

DZIAŁALNOŚĆ KRAJOWA

Obecnie osiągamy obroty na poziomie 50 mln. zł. rocznie. Z roku na rok firma powiększa swój potencjał kadrowy. Dzięki solidnej i systemowej pracy oraz profesjonalnemu działaniu, umacnia swoją pozycję na rynku polskim. Gwarantuje jej to harmonijny rozwój i tworzy stabilne postawy egzystencji.

Uczestniczymy dynamicznie w procesie rozwoju polskiej przedsiębiorczości, poprzez ciągłe wdrażanie nowych rodzajów aparatury elektrycznej czy inteligentnych systemów zarządzania budynkami. Stosowane przez nas rozwiązania wynikają z pasji poznawania tego co lepsze i korzystniejsze dla naszych odbiorców.

Stale poszukujemy nowych partnerów, nowych rynków, uczestniczymy w targach, sympozjach i szkoleniach. Podnosimy swoje kwalifikacje branżowe w zakresie elektryki, teletechniki i informatyki. Z odwagą podejmujemy się coraz nowszych wyzwań.

Nie zapominamy również o przyszłości, której podstawowym elementem jest młodzież. Prowadzimy kursy i staże dla uczniów szkół technicznych oraz studentów. Jesteśmy aktywnym członkiem Regionalnej Izby Gospodarczej w Kaliszu.

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

Chcąc poszerzać swoją wiedzę i kontakty, uczestniczymy w konferencjach, sympozjach i gospodarczych misjach zagranicznych, zdobywając nowych partnerów i nowe rynki.

Nie ograniczamy się jedynie do Europy, lecz kierujemy swoją uwagę również na kraje Azji i Bliskiego Wschodu (Iran, RPA, Kazachstan, Indie).

Coraz częściej prowadzimy działalność handlową z zagranicznymi partnerami pochodzącymi m.in. z Niemiec, Anglii, Francji, Indii czy Rosji.

Należąc do międzynarodowej grupy Imelco, mamy możliwość wpływania na proces kształtowania się polityki cenowej polskiej branży elektrycznej, negocjując ceny z największymi producentami artykułów elektrycznych na świecie.