Kategorie

IMELCO (skrót od ang. „International Marketing Electrical Corporation”) jest największą międzynarodowych grup, zrzeszających niezależnych sprzedawców branży elektrycznej. W jej skład wchodzą przedstawiciele 18-tu krajów z Europy, Australii i Ameryki Północnej. Założona 20 lat temu grupa stanowi największą międzynarodową platformę współpracy niezależnych hurtowni elektrycznych, umożliwiając im nawiązywanie kontaktów z partnerami z różnych krajów, wymianę doświadczeń, negocjowanie wspólnych warunków umów oraz wytyczanie strategicznych kierunków rozwoju, tak aby sukces grupy był zarazem sukcesem każdego pojedynczego udziałowca.

Obrót IMELCO za 2011 rok wynosił 14 mld EUR.

Mimo dużego zasięgu (250 członków, ponad 1500 punktów sprzedaży), struktura grupy IMELCO jest prosta (równa reprezentacja poszczególnych krajów w Radzie Nadzorczej i Radzie Dyrektorów), aby zagwarantować jej członkom równe prawa do podejmowania decyzji, przezroczystość i szybkie wdrażanie planów działań.