Kategorie

REGULAMIN PROMOCJI I WYPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI I WYPRZEDAŻY ORGANIZOWANYCH ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.ELEKTRYK.NET.PL

.

 1. USTALENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki udziału/korzystania z promocji i wyprzedaży organizowanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.elektryk.net.pl.

1.2. Organizatorem promocji jest Elektryk Sp. z o.o., z siedzibą w Kaliszu przy ul. Dobrzeckiej 72, zarejestrowaną w KRS pod nr 0000330524

.

2. OGÓLNE WARUNKI PROMOCJI

2.1. Promocje i wyprzedaże skierowane są do osób prywatnych i podmiotów zarejestrowanych w sklepie internetowym www.elektryk.net.pl

2.2. Pracownicy Organizatora nie mogą być uczestnikami promocji i wyprzedaży.

2.3. Promocje trwają przez okres każdorazowo ustalany w zasadach danej promocji.

2.4. Sprzedaż promocyjna prowadzona w sklepie internetowym może ale nie musi obejmować sprzedaży bezpośredniej na terenie sklepu Elektryk Sp. z o.o..

2.5. Warunki promocji i rodzaj promowanego towaru, podawane są każdorazowo w opisie danej promocji.

2.6. W przypadku wyczerpania zapasów Towarów promocyjnych i wyprzedażowych nie będą one automatycznie dodawane do koszyka.

2.7. Wszystkie promocje i wyprzedaże trwają do wyczerpania zapasów.

2.8. Do zakupu Towaru promocyjnego i wyprzedażowego znajdują zastosowanie wszystkie zasady sprzedaży określone w Regulaminie Sklepu internetowego www.elektryk.net.pl, z wyłączeniem prawa zwrotu.

2.9. Towar promowany i wyprzedażowy nie podlega zwrotowi.

.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3.1. Regulamin sklepu internetowego www.sklep.elektryk.net.pl, jest formą nadrzędną nad regulaminem promocji, z wyłączeniem prawa zwrotu..

3.2. Udział w promocjach i wyprzedażach oznacza zgodę jej uczestnika na warunki określone niniejszym regulaminem.

3.3. Ewentualne spory rozstrzygać będą sądy właściwe dla siedziby Organizatora.

3.4. Wszelkie zmiany w niniejszym regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.elektryk.net.pl

3.4. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zakończenia danej promocji bez podania przyczyn.