Kategorie

.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

sklep.elektryk.net.pl

z dnia 1 stycznia 2015 roku

 

§.1 Postanowienia ogólne

Pkt.1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady zawierana transakcji/umów sprzedaży w sklepie internetowym sklep.elektryk.net.pl.

Pkt.2. Terminy określone w Regulaminie oznaczają:

KODEKS CYWILNY – z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, wraz z późniejszymi poprawkami

USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA - ustawa z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta   

USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług droga elektroniczną

REGULAMIN – niniejszy Regulamin utworzony na podst. art. 8 ust. 3 Ustawy z dnia 10 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204), który określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym sklep.elektryk.net.pl.

SKLEP INTERNETOWY - serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.elektryk.net.pl, gdzie Nabywca dokonuje zakupów na odległość.

NABYWCA – inaczej konsument, kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która składa Zamówienie w sklepie internetowym

SPRZEDAWCA - firma Elektryk Sp. z o.o. która dokonuje sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego sklep.elektryk.net.pl

TOWAR – produkt, którego opis jest dostępny w sklepie internetowym sklep.elektryk.net.pl

UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Elektryk Sp. z o.o. a Nabywcą, za pośrednictwem sklepu internetowego.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli nabywcy, które określa rodzaj oraz liczbę Towaru.

[at] - oznacza symbol "@"

Pkt.3. Właścicielem sklepu Internetowego sklep.elektryk.net.pl jest firma Elektryk Sp. z o.o., z siedzibą w Kaliszu przy ul. Dobrzeckiej 72, wpisaną do rejestru KRS pod nr0000330524, zwana dalej Sprzedawcą.

Pkt.4. Kontakt ze Sprzedawcą, realizowany jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00-16.00:

- pod numerem telefonu 62 764 63 90,

- pocztą elektroniczną na adres sklep[at]elektryk.net.pl lub marketing[at]elektryk.net.pl

- pocztą tradycyjną pod adresem ul. Dobrzecka 72, 62-800 Kalisz

Pkt.5. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż artykułów elektrycznych, elektrotechnicznych, elektronicznych oraz innych powiązanych.

Pkt.6. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pkt.7. Umowa sprzedaży pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą zawierana jest w języku polskim.

Pkt.8. Regulamin jest udostępniony Nabywcy nieodpłatnie przed zawarciem umowy sprzedaży , a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Nabywca.

Pkt.9. Do korzystania ze sklepu internetowego sklep.elektryk.net.pl wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, który posiada zainstalowany system Windows, przeglądarkę internetową Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji 3.0 lub nowszej albo Chrome lub Opera z włączoną obsługą Java Script i obsługą plików Cookies z minimalną rozdzielczością ekranu 1024 x 768 pikseli, aktywny adres poczty elektronicznej.

Pkt.10. Zdjęcia umieszczone w witrynie sklepu internetowego sklep.elektryk.net.pl, prezentujące produkty, są tylko zdjęciami przykładowymi i mogą nie oddawać we pełni prezentowanego produktu. Podstawą identyfikacji produktu jest kod/symbol oraz opis. Zdjęcia nie mogą być podstawą roszczeń Nabywcy, odnośnie niezgodności przedmiotu z opisem.

Pkt.11. Ze względu na operacje magazynowo-handlowe systemu, na którym oparty jest sklep internetowy sklep.elektryk.net.pl, może wystąpić sytuacja braku towaru, pomimo dodatniego stanu, widocznego w witrynie sklepu. W momencie zauważenia takiej sytuacji przez obsługę sklepu, Nabywca zostanie natychmiast poinformowany o zaistniałej sytuacji. Przysługuje mu wtedy prawo do rezygnacji z zamówienia i zwrotu wpłaconych należności lub decyzja o oczekiwaniu na towar.

Pkt.12. Informatyczne błędy obliczeniowe, spowodowane złym funkcjonowaniem platformy sprzedaży (sklepu internetowego), błędy w obliczeniach cen i ilości, nie mogą stanowić podstawy do roszczeń Nabywcy wobec Sprzedawcy. Sprzedawca ma obowiązek natychmiast poinformować Nabywcę o wystąpieniu błędu, zaraz po jego zauważeniu. W takim wypadku nabywca ma prawo do podjęcia decyzji o rezygnacji z zamówienia lub ponownego rozpatrzenia zakupu w cenie i ilości zaktualizowanej po naprawie błędu.

Pkt.13. Wszelkie błędy spowodowane wadliwym działaniem sieci informatycznych i programów komputerowych nie moga stanowić podstawy do roszczeń Nabywców wobec Sprzedawcy.

 

§.2 Zamówienia i umowa sprzedaży

Pkt.1. Każdy Towar oferowany w Sklepie internetowym pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie.

Pkt.2. Wiążącymi cenami towarów znajdujących się w Sklepie internetowym są ceny netto i podane są w polskich złotych. Sklep podaje również obliczone automatycznie ceny brutto. Ostateczna kwota do zapłaty brutto, może różnić się nieznacznie, od kwoty brutto pobieżnie obliczonej przez Nabywcę, ze względu na operacje księgowe związane z podatkiem VAT.  Sytuacja ta jest zgodna z obowiązującym prawem księgowym i nie może stanowic podstaw do roszczeń względem Elektryk Sp. z o.o.

Pkt.3. Podane ceny zawierają podatek VAT i nie obejmują kosztów przesyłki.

Pkt.4. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem Sklepu internetowego lub drogą mailową na adres: sklep[at]elektryk.net.pl

Pkt.5. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Pkt.6. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji towaru, wybór ilości i kliknięcie znaku „reazlizuj zamówienie” w polu "koszyk". Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.

Pkt.7. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy zaakceptować regulamin oraz:

- wykonać elektroniczną rejestrację na stronie Sklepu internetowego (wypełnić wskazany na tej stronie formularz) i dokonać wyboru Towarów zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie, dokonać wpłaty za wybrane towary wybranym sposobem płatności,

lub

- dokonać wyboru Towarów zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronie i wypełnić formularz nie wymagający rejestracji, ukazujący się podczas finalizowania transakcji, dokonać wpłaty za wybrane towary wybranym sposobem płatności.

Pkt.8. Nabywca dokonuje wyboru zamawianych Towarów przez dodanie ich do „Koszyka”.

Pkt.9. Po złożeniu Zamówienia, Nabywca otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail wiadomość ze Sklepu internetowego. Z chwilą jego otrzymania umowa sprzedaży zostaje zawarta, o ile w tym samym czasie Nabywca opłacił Zamówienie. Do czasu gdy Sprzedawca nie stwierdzi wpływu środków finansowych na konto, umowa sprzedaży NIE JEST ZAWARTA!

Pkt.10. Towary oznaczone przyciskiem "Brak towaru na magazynie" mogą mieć nieaktualną cenę. Nabywca może zamówic taki towar drogą mailową, jednak powinien upewnić się telefonicznie u Sprzedawcy czy ceny rynkowe nie uległy zmianie.

Pkt.11. Sprzedawca ma prawo zmian cen brakujących towarów na aktualne.

Pkt.12. Jeżeli Nabywca dokonał wcześniej zakupu w sklepie i wpłacił zaliczkę, może zrezygnować z brakującego towaru.  Nie może jednak z tego tytułu rościć sobie żadnych praw, o ile wcześniej nie dokonał potwierdzenia aktualnej ceny drogą mailową, pocztową lub innym rodzajem dokumentu. W takim wypadku część kwoty za brakujący towar zostanie mu zwrócona.

Pkt.13. Sprzedawca ma prawo zrezygnowac z realizacji zamówienia (anulować umowę sprzedaży) jeżeli:

Pkt.13.1. Nabywca złożył zamówienie mailowe i nie dokonał płatności w ciągu 3 dni od dnia zamówienia,

Pkt.13.2. Nabywca złożył zamówienie, a w opcjach płatności wybrał spósb płatności "przelew bankowy" i nie dokonał płatności w przeciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, a także nie skontaktował się ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sytuacji,

Pkt.13.3. Nabywca jest ścigany sądownie lub zalega z płatnościami na rzecz Elektryk Sp. z o.o.,

Pkt.13.4. Nabywca nie podał danych, pozwalających na poprawne zawarcie umowy sprzedaży lub dane są błędne.

Pkt.14. Sprzedawca ma prawo nie rezerwowac zamówionego towaru, jeżeli nie ma pewności że Nabywca dokonał płatności, a tym samym nie zawarł umowy sprzedaży. Towar który nie został opłacony może zostac sprzedany innemu Nabywcy.

Pkt.15. Sprzedawca ma prawo do rejestracji w Sklepie Internetowym danych Nabywcy, który podał swój NIP, bez jego zgody, traktując zgodnie z ustawą podane dane jako jawne.

 

§.3 Koszty, termin dostawy, odbiór osobisty i zamówienia e-mail.

Pkt.1. Wybór formy odbioru towaru następuje po skompletowaniu Zamówienia.

Pkt.2. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia, oznaczony jako "adres dostawy". Sklep internetowy poinformuje nabywcę niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

Pkt.3. Termin dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu płatności i możliwości technicznych Sprzedawcy.

Pkt.4. Jeżeli Nabywca składa Zamówienie złożone z wielu Towarów, to termin dostawy może wydłużyć się do najdłuższego terminu realizacji jednego z Towarów w Zamówieniu.

Pkt.5. Przy wyborze opcji płatności elektronicznych do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy (zwykle 1-2 dni robocze).

Pkt.6. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Nabywca może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili, wybierając przycisk "Dostawa24h" z głównego menu.

Pkt.7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru, spowodowane przez firmy kurierskie i innych dostawców pośredniczących oraz za opóźnienia w dostawie spowodowane przez siły wyższe.

Pkt.8. Sklep internetowy nie przewiduje mozliwości odbioru osobistego.

Pkt.9. Ze względu na sposób działania systemu sprzedaży sklepu internetowego Nabywca nie ma możliwości zmiany sposobu dostawy. Nabywca musi pokryć koszty dostawy, którą wybrał w trakcie składania zamówienia.

Pkt.10. Klient ma OBOWIĄZEK odebrać towar, który został przez niego zamówiony mailowo (za pomocą poczty elektronicznej na adres sklep[at]elektryk.net.pl) i specjalnie sprowadzony na jego życzenie. Tego typu zamówień Sprzedawca ma prawo nie anulować. Sprzedawca ma równiez prawo obarczyć Nabywcę, wszelkimi kosztami jakie poniósł w związku ze sprowadzeniem towaru na życzenie Nabywcy.

 

§.4 Płatności

Pkt.1. Każda transakcja potwierdzana jest zgodnie z dyspozycją Nabywcy, paragonem lub fakturą VAT, która dołączana jest do przesyłki. O braku paragonu lub faktury VAT w przesyłce Nabywca powinien jak najszybciej poinformować sprzedawcę.

Pkt.2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem ( przy odbiorze towaru ), za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych, przelewem na konto bankowe firmy Elektryk Sp. z o.o. nr 42 1240 2946 1111 0010 2370 8906 lub osobiście w siedzibie firmy Elektryk Sp. z o.o. nabywca wybiera sposób płatności w trakcie składania zamówienia.

Pkt.3. Zwroty płatności, za niezrealizowane zamówienia, dokonywane są:

Pkt.3.1. dla płatności przelewami, w ciągu 7 dni roboczych, licząc od kolejnego dnia po wpłynieciu środków na konto sklepu

Pkt.3.2. dla płatności kartami płatniczymi, w ciagu 2 dni roboczych, licząc od kolejnego dnia po wpłynięciu środków na konto sklepu.

 

§.5 Odstąpienie od umowy sprzedaży

Pkt.1. Nabywca, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić:

Pkt.1.1. w momencie stwierdzenia istotnej wady towaru, nie później niż 1 rok od daty zakupu,

Pkt.1.2. bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu towaru, składając stosowne oświadczenie na piśmie.(art. 27 i 28 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. O prawach konsumenta) lub, którego wzór widnieje poniżej.

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy sprzedaży)

 

Do

Elektryk Sp. z .o.o., ul.Dobrzecka 72, 62-800 Kalisz, KRS 0000330524

Niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

 

 

 

Data umowy sprzedaży zgodna z datą zakupu w sklepie internetowym:……………..…..…………...

 

Imię i nazwisko Nabywcy/Nazwa firmy:………...…………………………………………..…………….

 

Adres Nabywcy:……………………………………………………………………………...……………..

 

Podpis Nabywcy:…………………………………………………………………………..……………….

 

Data:……………………………………                                                     Pieczęć

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Pkt.2. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Nabywca zobowiązany jest odesłać dostarczone towary w stanie niezmienionym, nieuszkodzone, kompletne, w oryginalnych opakowaniach.

Pkt.3. W przypadku skorzystania przez Nabywcę z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania towaru, związanego z umową sprzedaży.

Pkt.4. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Nabywcy w wypadkach:

Pkt.4.1. dotyczących programów i informacji zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Nabywcę ich oryginalnego opakowania,

Pkt.4.2. dekompletacji zakupionych towarów, w tym pozbawienia ich oryginalnych opakowań, chyba że opakowanie było wykonane z materiałów (t.j. folie, taśmy samoprzylepne, naklejki), które należało usunąć by ocenić kupowany towar.

Pkt.4.3. uszkodzenia przez Nabywcę otrzymanego towaru,

Pkt.4.4. zamiany przez Nabywcę towaru na podobny

Pkt.4.5. pobrudzenia przez Nabywcę towaru, uniemożliwiającego dalszą odsprzedaż, w tym: zalania cieczą, zasypania proszkiem, pobrudzenia farbą, itp.

Pkt.4.6. towar ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;

Pkt.4.7. gdy wada towaru jest nieistotna (art. 560. § 4 Ustawy z dn. 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny wraz z późn. poprawkami)

Pkt.5. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą, a Nabywca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

Pkt.6. Zwrot towaru od Nabywcy musi nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty odstąpienia od umowy sprzedaży.

Pkt.7. W przypadku zwrotu towaru przez Nabywcę z przyczyn innych niż reklamacja, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów dostawy.

 

§.6 Gwarancja i rękojmia

Pkt.1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź odstąpienia od umowy sprzedaży.

Pkt.2. Towary oferowane w sklepie internetowym posiadają gwarancję producenta, która obowiązuje na terenie Polski.

Pkt.3. Okres gwarancji każdego Towaru podany został w jego opisie.

Pkt.4. Warunki, okres gwarancji oraz adresy autoryzowanych serwisów zawiera karta gwarancyjna producenta. Jest ona dołączana do zakupionego Towaru.

Pkt.5. Jeżeli towar nie posiada dołączonej karty gwarancyjnej, Sprzedawca udziela rocznej gwarancji na zakupiony towar, która realizowana jest na podstawie dokumentu sprzedaży.

Pkt.6. Nabywcy przysługuje prawo rękojmi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeśli zakupiony towar jest niezgodny z umową sprzedaży, tzn. jeśli nie ma cech zawartych w opisie Towaru lub w jego reklamie i przez to nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku

Pkt.7. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Nabywca w momencie zawarcia umowy sprzedaży wiedział o wadzie, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę. Wada ta nie będzie podlegała reklamacji, ale towar można zareklamować, jeżeli ujawni się w nim inna usterka – nieznana Nabywcy w momencie zakupu.

 

§.7 Procedura reklamacji

Pkt.1. Nabywca ma prawo do reklamacji Towaru tylko w okresie jego gwarancji i rękojmi.

Pkt.2. Reklamacja może dotyczyć wady ukrytej produktu lub uszkodzenia w transporcie.

Pkt.3. Składając reklamację należy dostarczyć do siedziby Sprzedawcy reklamowany Towar, jego dowód zakupu oraz zgłoszenie reklamacyjne (protokół reklamacji) na piśmie. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy opisać zauważoną wadę lub usterkę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi lub gwarancji.

Pkt.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia w przypadku Nabywcy detalicznego, w przypadku Nabywcy biznesowego - zgodnie z obowiązującym prawem.

Pkt.5. Reklamowany towar może zostać naprawiony lub wymieniony na nowy, w terminie 14 dni od czasu rozpatrzenia reklamacji w przypadku Nabywcy detalicznego, w przypadku Nabywcy biznesowego - zgodnie z obowiązującym prawem i umowami handlowymi.

Pkt.6. Jeżeli Sprzedawca nie ma możliwości naprawy lub wymiany towaru na nowy, wtedy Nabywca otrzyma zwrot pieniędzy zgodnie ze złożoną przez siebie dyspozycją.

Pkt.7. Jeżeli Nabywca składa reklamację uszkodzenia towaru w transporcie, ma również OBOWIĄZEK spisania protokołu szkody z przewoźnikiem, który towar dostarczył. Brak protokołu szkody uniemozliwia uznanie takiej reklamacji.

 §.8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Pkt.1. Wraz z akceptacją regulaminu Nabywca wyraża zgodę, aby Sprzedawca przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi sprzedaży, wysyłki oraz celów marketingowych.

Pkt.2. Administratorem zbioru danych osobowych jest Elektryk Sp. z o.o. (KRS 0000330524), z siedzibą w Kaliszu przy ulicy Dobrzeckiej 72.

Pkt.3. Nabywca ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

Pkt.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o Prawach Konsumenta, Ustawy o świadczeniach Usług Drogą Elektroniczną.

Pkt.2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu w powiązaniu z realizacją umów zawartych między Sprzedawcą a Nabywcą, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Pkt. 3. Wszelka dodatkowa dokumentacja, odnosząca się do produktów prezentowanych w sklepie internetowym sklep.elektryk.net.pl, taka jak: deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty, karty produktowe, karty katalogowe, udostępniana jest na życzenie klienta, drogą mailową.

Pkt.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.