Kategorie

POBIERZ PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

Podstawą prawną jest regulamin sklepu.

Kontakt w sprawie reklamacji prowadzimy pod adresem mailowym: reklamacje@elektryk.net.pl

REKLAMACJE KONSUMENCKIE

Reklamacje konsumenckie - detaliczne - rozpatrywane są w oparciu o Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Zgodnie z ustawą Elektryk Sp. z o.o. ma 14 dni na ustosunkowanie się do złożonej przez Nabywcę reklamacji oraz kolejne 14 dni na wykonanie reklamacji. W pierwszej kolejności reklamowane towary podlegają naprawie, w przypadku braku możliwości naprawy - wymianie, a w przypadku braku możliwości wymiany - korekcie i zwrocie środków finansowych Nabywcy w ustalony sposób.

Reklamacje konsumenckie przyjmowane są zgodnie z prawem według poniższych reguł:

- Nabywca ma obowiązek dostarczyć reklamowany towar nabywcy do jego siedziby lub przesyłką na własny koszt,

- w przypadku uznania reklamacji Elektryk Sp. z o.o. zwróci Nabywcy koszty przesyłki reklamowanego towaru,

- Nabywca ma obowiązek dostarczyć towar wraz z wypełnionym dokumentem reklamacyjnym, który można pobrać z załącznika poniżej oraz z dokumentem sprzedaży reklamowanego towaru

- w przypadku nieuznania reklamacji, koszty przesyłki poniesione przez Nabywcę nie zostaną zwrócone

- w przypadku nieuznania reklamacji reklamowany towar nabywca ma obowiązek odebrać na własny koszt.


REKLAMACJE B2B - FIRM

Reklamacje nabywców biznesowych (firm) rozpatrywane są w oparciu o postanowienia Kodeksu Cywilnego, Prawa Handlowego oraz zawartych umów. Elektryk Sp. z o.o. informuje że Ustawa o Prawach Konsumenta nie dotyczy stosunków handlowych pomiędzy firmami i jako taka nie ma zastosowania w procedurze reklamacyjnej, a w szczególności do terminu rozpatrywania reklamacji. Elektryk Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań by reklamacje B2B (firm) były załatwiane możliwe jak najszybciej.


REKLAMACJE USZKODZENIA W TRANSPORCIE

Elektryk Sp. z o.o. przyjmuje reklamacje uszkodzenia w transporcie tylko do 3 dni od dnia doręczenia przez kuriera przesyłki. Podstawową przyjęcia reklamacji uszkodzenia w transporcie jest protokół uszkodzenia spisany w przez Nabywcę i Kuriera. Powyższe dotyczy zarówno klientów detalicznych jak i firm.


ZWROTY

Nabywca ma prawo zwrotu zakupionego towaru zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta oraz Kodeksem Cywilnym, w ciągu 14 dni od daty doręczenia, bez podania przyczyny.

Zwracany towar MUSI:

- posiadać oryginalne opakowanie w stanie dobrym (nie porozrywane, podziurawione), dopuszczalne są drobne wgniecenia i zarysowania powstałe w czasie transportu

- być nieuszkodzony (bez zarysowań, zniszczeń, przebarwień, uszkodzeń technicznych, itd)

- posiadać wszystkie dokumenty (instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, nalepki, dodatki reklamowe)

Zwroty towarów realizowane są WYŁĄCZNIE NA POSTAWIE DOŁĄCZENEGO DO NICH DOKUMENU ZAKUPU!

Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu poniesionych przez Nabywcę kosztów przesyłki zwracanego towaru!


ZWROTY WPŁAT

Elektryk Sp. z o.o. realizuje zwroty wpłat z anulowanych transakcji, zaraz po stwierdzeniu środków na koncie. Termin zwrotu uzależniony jest od sposobu wpłaty, jaki został wybrany przez Nabywcę.

Elektryk Sp. z o. o. nie ma wpływu na szybkość transferu środków pomiędzy własnym kontem, a kontem banku lub pośrednika jakim jest First Data.

Odpowiednio transfer środków na konto Elektryk Sp. z o.o.  realizowany jest w terminach:

- około 2 dni w przypadku zwykłych banków,

- około 4-5 dni w przypadku pośrednika płatności First Data,

- około 3 dni w przypadku pobrania przez kuriera DHL.

Do powyższych terminów należy doliczyć około 2 dni na transfer zwrotny, po zainicjowaniu zwrotu przez Elektryk Sp. z o.o.


NIE REALIZUEJMY REKLAMACJI telefonicznie i bez jakiegokolwiek dowodu zakupu!

NIE REALIZUJEMY REKLAMACJI na towary zakupione w innych punktach sprzedaży!