Kategorie

POBIERZ PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY
POBIERZ PROTOKÓŁ ZWROTU TOWARU

Podstawą prawną jest regulamin sklepu.

Kontakt w sprawie reklamacji i zwrotów prowadzimy pod adresem mailowym: reklamacje@elektryk.net.pl

 

REKLAMACJE KONSUMENCKIE

Reklamacje konsumenckie — detaliczne — rozpatrywane są na podstawie Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Zgodnie z ustawą Elektryk Sp. z o.o. ma 14 dni na ustosunkowanie się do złożonej przez Nabywcę reklamacji oraz kolejne 14 dni na wykonanie reklamacji. W pierwszej kolejności reklamowane towary podlegają naprawie, w przypadku braku możliwości naprawy — wymianie, a w przypadku braku możliwości wymiany — korekcie i zwrocie środków finansowych Nabywcy w ustalony sposób.

Reklamacje konsumenckie przyjmowane są zgodnie z prawem według poniższych reguł:

  • Nabywca ma obowiązek dostarczyć reklamowany towar nabywcy do jego siedziby lub przesyłką na własny koszt,
  • W przypadku uznania reklamacji Elektryk Sp. z o.o. zwróci Nabywcy koszty przesyłki reklamowanego towaru,
  • Nabywca ma obowiązek dostarczyć towar wraz z wypełnionym dokumentem reklamacyjnym, który można pobrać z załącznika poniżej oraz z dokumentem sprzedaży reklamowanego towaru
  • W przypadku nieuznania reklamacji, koszty przesyłki poniesione przez Nabywcę nie zostaną zwrócone
  • W przypadku nieuznania reklamacji reklamowany towar nabywca ma obowiązek odebrać na własny koszt.

REKLAMACJE B2B - FIRM

Reklamacje nabywców biznesowych (firm) rozpatrywane są na podstawie postanowienia Kodeksu Cywilnego, Prawa Handlowego oraz zawartych umów. Elektryk Sp. z o.o. informuje, że Ustawa o Prawach Konsumenta nie dotyczy stosunków handlowych pomiędzy firmami i jako taka nie ma zastosowania w procedurze reklamacyjnej, a w szczególności do terminu rozpatrywania reklamacji. Elektryk Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań by reklamacje B2B (firm) były załatwiane możliwe jak najszybciej.

REKLAMACJE USZKODZENIA W TRANSPORCIE

Zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe. art.53.4, po odebraniu towaru, na odbiorcę przechodzą prawa własności. W związku z czym, po odbiorze towaru, kupujący jest stroną w stosunku do przewoźnika. Kupujący ma prawo do reklamacji przesyłki u przewoźnika w ciągu 7 dni od dostarczenia (Prawo Przewozowe Art.65.1 oraz Art. 74.3).
W celu reklamacji należy założyć sprawę reklamacyjną u właściwego przewoźnika, zażądać przyjazdu kuriera w celu spisania protokołu i przesłać przewoźnikowi wszystkie dowody wraz ze zdjęciami i fakturą zakupu.

ZWROTY

Nabywca ma prawo zwrotu zakupionego towaru zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta oraz Kodeksem Cywilnym, w ciągu 14 dni od daty doręczenia, bez podania przyczyny.

Zwracany towar MUSI:

  • posiadać oryginalne opakowanie w stanie dobrym (nie porozrywane, podziurawione), dopuszczalne są drobne wgniecenia i zarysowania powstałe w czasie transportu
  • być nieuszkodzony (bez zarysowań, zniszczeń, przebarwień, uszkodzeń technicznych, itd.)
  • posiadać wszystkie dokumenty (instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, nalepki, dodatki reklamowe)

Zwroty towarów realizowane są WYŁĄCZNIE NA POSTAWIE DOŁĄCZONEGO DO NICH DOKUMENTU ZAKUPU! Formularz zwrotu do pobrania: Kliknij tutaj

Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu poniesionych przez Nabywcę kosztów przesyłki zwracanego towaru! Wyjątkiem jest przypadek błędu popełnionego przez sprzedawcę.

ZWROTY WPŁAT

Elektryk Sp. z o.o. realizuje zwroty wpłat z anulowanych transakcji, zaraz po stwierdzeniu środków na koncie. Termin zwrotu uzależniony jest od sposobu wpłaty, jaki został wybrany przez Nabywcę.

Elektryk Sp. z o. o. nie ma wpływu na szybkość transferu środków pomiędzy własnym kontem, a kontem banku lub pośrednika, jakim jest First Data lub PayU.

Odpowiednio transfer środków na konto Elektryk Sp. z o.o. realizowany jest w terminach do 14 dni roboczych. Do powyższych terminów należy doliczyć około 2 dni na transfer zwrotny, po zainicjowaniu zwrotu przez Elektryk Sp. z o.o.

NIE REALIZUJEMY REKLAMACJI telefonicznie i bez żadnego dowodu zakupu!
NIE REALIZUJEMY REKLAMACJI na towary zakupione w innych punktach sprzedaży!