Firma Elektryk Sp. z o.o. oprócz projektowania i wykonywania wszelkiego rodzaju standardowych instalacji elektrycznych, systemów automatyki czy sieci inteligentnych budynków (KNX, BMS) projektuje i wykonuje różnego rodzaju instalacje fotowoltaiczne.

Zachęcamy Państwa do założenia instalacji fotowoltaicznej na dachu swojego domu, zabudowaniach gospodarczych lub przynależnym gruncie. Poniżej znajdziecie Państwo najbardziej istotne informacje dotyczące fotowoltaiki w formie pytań i odpowiedzi, które w wyczerpujący sposób przedstawiają związane z nią zagadnienia.

Dom z panelami na tle słońca

Co to w ogóle jest fotowoltaika?

Fotowoltaika (skrót PV - z angielskiego Photovoltaics), to sposób uzyskiwania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego wykorzystujący zjawisko fotowoltaiczne. Do produkcji tzw. paneli fotowoltaicznych używa się wafli krzemowych, zarówno mono- jak i polikrystalicznych. Obecnie, z uwagi na lepszą sprawność, w zdecydowanej większości instalacji proponujemy panele monokrystaliczne. Pozyskiwanie energii elektrycznej pochodzącej z energii słonecznej jest nazywane energetyką odnawialną, a źródło energii, czyli Słońce, jest odnawialnym źródłem energii (w skrócie OZE).

W przeciwieństwie do źródeł nieodnawialnych (czyli np. węgiel kamienny lub brunatny, ropa naftowa, gaz ziemny), których stopniowo ubywa i za jakiś czas się skończą, energia słoneczna jest energią odnawialną i w skali naszego życia będzie wieczna (Słońce jako gwiazda zgaśnie dopiero za ok. 4,5 miliarda lat!).

Farma fotowoltaiczna

Założenie instalacji fotowoltaicznej jest ogólnie rzecz biorąc wydatkiem jednorazowym. Prawidłowo wykonana instalacja będzie służyć przez wiele lat (np. 25 lub więcej), nie wymaga zabiegów konserwacyjnych ani specjalistycznej wiedzy niezbędnej do jej funkcjonowania. Jeżeli będziecie Państwo dysponowali jeszcze miejscem na dachu domu lub innej nieruchomości, w przyszłości będzie możliwość rozbudowy istniejącej instalacji, co przyniesie dodatkowe profity.

W fotowoltaice posługujemy się oznaczeniem mocy fotowoltaicznej (pojedynczego panelu lub całej instalacji) kWp - czyli kilowatt peak power (z ang. moc szczytowa). Oznacza to możliwą maksymalną moc elektryczną oddaną przez panel przy najbardziej korzystnym kącie padania promieni słonecznych na ten panel - czyli w kierunku prostopadłym do powierzchni panelu. Na terenie Polski tak sytuacja będzie występowała np. w miesiącu czerwcu dla dachu o kącie nachylenia 30° skierowanego  na południe.

Średnia wielkość mocy instalacji fotowoltaicznej w Polsce to w przybliżeniu 5 kWp (kilowatów).  Wymaga ona założenia 14 - 16 paneli fotowoltaicznych (w zależności od producenta ich wielkość to ok. 1,65 x 0,99 m.). Przyjmując powierzchnię jednego panelu jako 1,6335 m2, potrzebna powierzchnia dachu dla takiej instalacji to w przybliżeniu 26 m2. Oczywiście, w rzeczywistości, mogą wystąpić pewne ograniczenia na dachu Państwa domu, np. świetliki, okna dachowe, kominy, otwory wentylacyjne, itp.

Nasi specjaliści i inżynierowie - projektanci zaproponują Państwu najbardziej optymalne rozwiązanie, bazując zarówno na wiedzy technicznej jak i wieloletnim doświadczeniu w projektowaniu wszelkiego rodzaju instalacji elektrycznych.

Jaką ilość energii możemy uzyskać?

Instalacja tej wielkości będzie w stanie produkować, w słoneczne dni ok. 30 kWh (kilowatogodzin) energii elektrycznej dziennie - wiosną, latem i wczesną jesienią. W zimie będą to 4 -5 kWh dziennie.

W dalszej części znajdą Państwo informacje nt. tzw. magazynowania energii elektrycznej wyprodukowanej latem i "odbieranej" w zimie.

Bardzo istotną informacją jest ta, iż instalacja fotowoltaiczna pracuje dla Państwa cały czas od wschodu do zachodu słońca. Również w dni pochmurne i wtedy, gdy nie pada na nią bezpośrednio promieniowanie słoneczne, np. zaraz po wschodzie słońca  i tuż przed jego zachodem.

Jest to niezwykle istotne ponieważ wiele osób myli panele fotowoltaiczne z kolektorami słonecznymi, które służą tylko do uzyskiwania ciepłej wody użytkowej (CWU), i które rzeczywiście wymagają bezpośredniego nasłonecznienia. Instalacja fotowoltaiczna pracuje w sposób ciągły - nawet wtedy, gdy "nie ma słońca".

Średnia moc i cena instalacji PV

Przykład na podstawie danych ilościowych z 2020 r. (średnia moc oraz średnia produkcja energii) wraz z wykorzystaniem dotacji z programu "Mój Prąd 3.0" - nowa edycja obowiązująca od 01/07/2021 - do 22/12/2021 (lub wyczerpania środków).

Średnia instalacja - moc 5,6 kWp

Cena 4.200 PLN za 1 kWp (cena proponowana przez firmę Elektryk sp. z o. o. począwszy od 01/07/2021)

Średni koszt instalacji 23.520 PLN

Zwrot podatku PIT: 3.488 PLN (ulga termomodernizacyjna)

Źródła wsparcia: dotacja 3.000 PLN (program "Mój Prąd 3.0", uruchomiona kolejna wersja tego programu - od 01/07/2021)

Razem ulgi: 6.488 PLN

Rzeczywisty koszt instalacji: 17.032 PLN

Tzw. prosty okres zwrotu z inwestycji: 6 lat 4 miesiące (bez dofinansowania i ulgi podatkowej)*.

Oznacza to, iż po 6 latach i 4 miesiącach instalacja zwróci się Państwu i zacznie na siebie zarabiać.

Prosty okres zwrotu - przy wykorzystaniu dofinansowania i odliczeniu ulgi podatkowej 4 lata i 7 miesięcy*.

Prosty okres zwrotu oznacza brak uwzględniania w obliczeniach inflacji z jednej strony (będzie wydłużać okres zwrotu) oraz podwyżek cen energii elektrycznej z drugiej (będą skracać okres zwrotu). Obecnie stopa inflacji znacznie wzrosła (i wynosi 4,2% r/r - 2021/2020). W znaczący sposób wzrosła też cena samej energii elektrycznej (wzrost o 27,5% w kwietniu 2020) - dokładne wyliczenia w rozdziale "Dlaczego fotowoltaika jest taka ważna?".

*Do obliczeń przyjęto taryfę prosumencką G11K oraz cenę brutto 1 kWh 0,745503 PLN (tylko czynniki zmienne, bez uwzględnienia opłat stałych typu: opłata handlowa, opłata abonamentowa, opłata sieciowa stała, opłata przejściowa, opłata mocowa oraz akcyza.

W związku z tym, w rzeczywistości, możemy liczyć na szybszy zwrot z inwestycji (nawet poniżej 4 lat).

Dla Państwa wygody, w każdym momencie, po zamówieniu u nas instalacji fotowoltaicznej, dokonamy indywidualnego oszacowania okresu zwrotu z inwestycji, bazując na najnowszych wskaźnikach makroekonomicznych oraz ostatecznej cenie Państwa instalacji metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF).

Kim jest prosument?

Wg. definicji (ustawa o OZE) – prosument to odbiorca końcowy, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji.

Innymi słowy to osoba jednocześnie produkująca energię (pro - du - cent) i konsumująca ją na własne potrzeby (kon - su - ment).

W najbliższej przyszłości do ustawy o OZE mają być wprowadzone pojęcia prosumenta zbiorowego i wirtualnego.

Dla tych z Państwa, którzy nie posiadają własnych nieruchomości lub gruntów stwarza to możliwość uczestniczenia w rynku OZE i korzystania z jego zalet oraz walorów ochrony środowiska naturalnego w Polsce.

Pojęcie prosumenta zbiorowego będzie miało zastosowanie np. we wspólnotach mieszkaniowych (w blokach, apartamentach, itp.), gdzie członkowie takich wspólnot, będą mogli aktywnie uczestniczyć w pozyskiwaniu energii z fotowoltaiki umieszczonej na dachach budynków wielorodzinnych, stając się jej współwłaścicielem proporcjonalnie do swoich udziałów we wspólnocie (metraż mieszkania) oraz udziałów inwestycyjnych w fotowoltaikę.

W przypadku prosumenta wirtualnego - mógłby on korzystać z fotowoltaiki zainstalowanej w innej lokalizacji, ale byłby rozliczany wg. wskazań inteligentnego licznika energii elektrycznej w swoim miejscu zamieszkania. Jest to określone mianem "delokalizacji instalacji PV". Dobrym przykładem jest tu budowa i współużytkowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 500 kWp (mieści się ona w kategorii "małych instalacji") jako "farmy fotowoltaicznej" na terenach podmiejskich przez niewielką grupę inwestorów indywidualnych. Mimo tego, iż każdy z nich mieszka pod innym adresem fizycznym, to proporcjonalnie do swojego wkładu finansowego, będzie odbierał wyprodukowaną energię  właśnie w miejscu swojego zamieszkania.

O magazynowaniu energii

W jaki sposób jest rozwiązane "magazynowanie energii" pochodzącej z fotowoltaiki (pojęcie net metering)? I jakie będą dalsze możliwości jej magazynowania?

Działanie systemu opustów (net metering)

W obecnie istniejącym systemie rozliczania prosumenta z jego Zakładem Energetycznym wprowadzono pojęcie "net metering" - opomiarowanie netto.

Spotkacie się również Państwo z pojęciami "system opustów" lub "system rabatowy".

Znaczący wzrost ilości instalacji fotowoltaicznych w Polsce wynika głównie z korzystnego systemu zużycia własnego  dla prosumentów, który równoważy w ciągu roku energię dostarczoną do i zakupioną z sieci. Mechanizm współczynnika rabatowego umożliwia prosumentom wymianę nadwyżki energii pochodzącej z fotowoltaiki i przekazanej do sieci z energią elektryczną dostarczoną z sieci w określonych proporcjach.

Rozmiar tego współczynnika uzależniony jest od wielkości instalacji fotowoltaicznej:

 • 0,8 dla instalacji nie większej niż 10 kW,
 • 0,7 dla instalacji większej niż 10 kW do 50 kW

Oznacza to, iż jeżeli przekażemy nadwyżkę 1 kWh do sieci energetycznej, to operator (OSD - Operator Systemu Dystrybucji) odkupi od nas 0,8 kWh (w przypadku instalacji PV mniejszej niż lub równej 10 kW), itd.

OSD ma obowiązek zakupu energii pochodzących z tych mikroinstalacji. Wyprodukowana przez prosumenta nadwyżka energii trafia do „wirtualnego magazynu energii” z uwzględnieniem współczynnika rabatowego, z którego później jest pobierana przy braku zasilania z PV (noc, dni pochmurne, itp.). Istotną kwestią jest również pojęcie autokonsumpcji. Występuje ona wtedy, gdy energia produkowana dzięki fotowoltaice jest od razu zużywana na własne potrzeby gospodarswa domowego. W słoneczne dni, szczególnie wiosną i latem, część energii może być zużyta od razu przez takie urządzenia jak pralka, suszarka bębnowa, zmywarka itp. Warto wtedy lekko zmodyfikować nasze przyzwyczajenia i korzystać, na ile to będzie możliwe, z tych urzadzeń w ciągu dnia. Energia zużywana na cele autokonsumpcji nie podlega żadnym współczynnikom. Czyli jeżeli wyprodukujemy 5 kWh i tyle zużyjemy, nie będzie miało znaczenia wg. jakiego współczynnika jesteśmy rozliczania z naszym dostawcą energii (czyli 0,8 lub 0,7).

Dla tych z Państwa, którzy nie chcieliby dzielić się owymi 20 lub 30% wyprodukowanej energii wynikającymi z sytemu opustów (systemu rabatowego)  z zakładami energetycznymi, możemy zaproponować "fizyczny magazyn energii". Taki magazyn to nic innego jak specjalnie skonstruowana bateria litowo-jonowa (lub zestaw takich baterii) dołączona do Państwa domowej instalacji elektrycznej, przechowująca nadwyżki energii pochodzącej z fotowoltaiki, wyprodukowanej w ciągu dnia. Skumulowana energia w baterii jest później wykorzystywana nocą lub w dni pochmurne. Sprawność takich baterii wynosi nawet 96%, więc tylko minimalna część wyprodukowanej energii zamienia się w ciepło.

Więcej informacji na temat magazynów energii oraz ich możliwości znajdziecie Państwo w nowopowstającej sekcji naszej strony internetowej (Magazyny Energii) już niebawem.

Dlaczego fotowoltaika jest taka ważna?

 • Czy wiesz, że do 2030 roku cena prądu najprawdopodobniej wzrośnie o nawet 80% lub więcej (takie są opinie osób z branży obrotu energią elektryczną)?
Pieniądze płynące ze Słońca

Tylko w ubiegłym roku (czyli 2020), cena energii elektrycznej (sama energia, bez kosztów przesyłu) dla odbiorcy indywidualnego (prosument, taryfa G11) wzrosła od 01/04/2020 z 0,2824 PLN netto (w marcu 2020) do 0,36020 PLN netto, czyli o 0,0778 PLN netto (0,096 PLN brutto, czyli 9,6 groszy) za jedną kilowatogodzinę (kWh).

Procentowo ta podwyżka wyniosła aż 27,5%! Przy przeciętnym zużyciu przez statystyczne gospodarstwo domowe w Polsce - 200 kWh miesięcznie - koszt tych 200 kWh wynosił 69,47 PLN brutto przed podwyżką i 88,60 PLN po podwyżce. Jest to wzrost o 19,14 PLN miesięcznie. Rocznie daje to 229,67 PLN, a to już konkretna kwota! Do tego dochodzą opłaty za przesył i szereg opłat stałych. O ile nie mamy wpływu na opłaty stałe, to przy wykorzystaniu fotowoltaiki opłaty za samą energię oraz jej przesył możemy całkowicie wyeliminować lub w ogromnym stopniu zredukować.

 • Prawidłowo  założona instalacja PV przyniesie Państwu wymierne korzyści finansowe - łącznie z tym, iż w skali roku w ogóle nie będziecie Państwo płacić rachunków za energię elektryczną (wszystkie pozycje zmienne na fakturze), do zapłaty pozostaną tylko niewielkie miesięczne opłaty stałe - rzędu 30 złotych
 • Względy ekologiczne - zakładając fotowoltaikę przyczynicie się Państwo do ograniczania emisji CO2 i innych szkodliwych gazów cieplarnianych, w tym zanieczyszczających atmosferę tlenków azotu i tlenków siarki. System monitoringu (podglądu na komputerze, smartfonie lub tablecie) instalacji PV, oprócz parametrów technicznych, na bieżąco będzie Państwa informował o parametrach ekologicznych instalacji, tzn. w jakim stopniu Państwo zredukowaliście emisję CO2 do atmosfery (tzw. równoważnik emisji CO2 wyrażony w tonach) oraz ile drzew "posadziliście" Państwo (w sposób wirtualny), aby takiej emisji CO2 zapobiec

Ma to w naoczny sposób pokazać nam jakie działania proekologiczne podjęliśmy w celu redukcji CO2 oraz oczywiste walory edukacyjne. Każdy właściciel instalacji PV  chętnie pokaże znajomym, rodzinie czy sąsiadom w jaki sposób można przyczynić się bezpośrednio do redukcji gazów cieplarnianych.

Ekologia - infografika

Co warto wiedzieć dokonując wyboru instalacji fotowoltaicznej?

Dlaczego warto skorzystać z pomocy fachowców (czyli nas - Elektryk Sp. z o.o. !) zarówno przy projektowaniu, realizacji instalacji fotowoltaicznej oraz obsłudze gwarancyjnej i pogwarancyjnej?

 • Panele fotowoltaiczne to inwestycja na długie lata, której zabezpieczeniem jest wieloletnie istnienie producenta oraz instalatora i jego zdolność do wypełnienia gwarancji po długim okresie czasu (np. po 10, 15 lub 25 latach). Firma Elektryk Sp. z.o.o istnieje na rynku już od 36 lat i w dalszym ciągu będzie się dynamicznie rozwijać!
 • Niewłaściwy montaż paneli PV może oznaczać utratę wartościowej gwarancji i jest to najczęstsza przyczyna usterek paneli. Z reguły, jeżeli coś nie pracuje tak jak powinno  - w pierwszym odruchu - dzwonimy do instalatora
 • Dedykowana obsługa klienta PV
 • Jesteśmy blisko Państwa, obsługujemy klientów zarówno z Kalisza, powiatu kaliskiego oraz docelowo obszaru województwa wielkopolskiego
Gwarancja jakości naszych usług

Komponenty instalacji fotowoltaicznej i możliwości rozbudowy

Z jakich komponentów składa się podstawowa instalacja fotowoltaiczna, a z jakich może się jeszcze składać? Czy z czasem będzie możliwość jej rozbudowy?

Najprostsza instalacja fotowoltaiczna

Najprostsza instalacja fotowoltaiczna składa się z paneli  PV, systemu zamocowań (dobierany jest do rodzaju pokrycia dachowego), zabezpieczeń po stronie prądu stałego (DC), falownika oraz zabezpieczeń po stronie prądu przemiennego (AC). Ponieważ panele PV wytwarzają napięcie stałe (a tym samym płynie przez nie prąd stały), zadaniem falownika (zwanego również inwerterem) jest zamiana prądu stałego na prąd przemienny o parametrach sieciowych, czyli 230V, 50 Hz.

Obecne falowniki są urządzeniami inteligentnymi, dzięki odpowiedniej konstrukcji oraz oprogramowaniu, cały czas "pilnują" parametrów i nie dopuszczają do sytuacji, aby na ich wyjściu pojawiło się inne napięcie, niż znormalizowane napięcie sieciowe. W zależności od pory dnia oraz warunków nasłonecznienia zmienia się natomiast natężenie prądu, jakim falownik może być obciążony. Oznacza to, że jeżeli chwilowe zapotrzebowanie na moc w instalacji domowej jest np. 3 kW, a falownik będzie dostarczał 5 kW, to 2 kW mocy będą oddawane do sieci energetycznej (czyli w danej chwili inny odbiorca wykorzysta tę moc). W sytuacji, gdy chwilowe zapotrzebowanie na moc jest większe, niż jest w stanie pokryć falownik, część brakującej energii zostanie pobrana z sieci.

Cały proces jest "niewidoczny" dla użytkowników domowej instalacji elektrycznej. Na koniec okresu rozliczeniowego (np. miesiąc, 2 miesiące, itp. ) dostawcy energii elektrycznej dokonują bilansowania na podstawie wskazań inteligentnego, dwukierunkowego licznika energii elektrycznej. Taki licznik założy Państwu bezpłatnie dostawca energii elektrycznej (zakład energetyczny). W wielu przypadkach nie jest nawet wymagana wymiana, tylko aktualizacja oprogramowania, aby licznik stał się urządzeniem dwukierunkowym. Taki proces trwa kilka minut i jest przeprowadzany przez uprawnionego pracownika dostawcy energii.

Jeżeli tylko istnieją możliwości techniczne, każda prosta instalacja fotowoltaiczna może zostać rozbudowana w przyszłości o nowe komponenty.

I jest tu kilka możliwości. Jeżeli Państwo posiadacie już instalację PV, a jest jeszcze dostępne miejsce na dachu Państwa domu, przynależnym gruncie lub zabudowaniach gospodarczych czy przemysłowych naturalnym krokiem rozwoju jest dołożenie paneli PV. Jeżeli Państwa falownik nie ma już zapasu mocy (nie jest niedowymiarowany), będzie potrzebna jego wymiana na taki, który obsłuży dodatkową moc z nowych paneli. Nie zawsze jest jednak taka możliwość i lepszym pomysłem jest instalacja dodatkowego falownika (inwertera) obsługującego nowy obwód fotowoltaiczny.

Ma to tę niewątpliwą zaletę, iż w przypadku awarii podstawowego inwertera mamy zapewnioną produkcję energii pochodzącą z nowego obwodu.

Nie polecamy kupowania zbyt dużych (czyli znacznie przewymiarowanych mocowo) inwerterów na zapas. Jeżeli rozbudowa instalacji fotowoltaicznej miałaby nastąpić np. w ciągu kilku miesięcy od założenia instalacji pierwotnej, to nie będzie problemu. Natomiast, jeżeli z góry wiemy, że nastąpi to dopiero za 5 - 10 lat, zbyt małe obciążenie inwertera, będzie powodowało straty mocy. Inwerter, podobnie jak wiele innych urządzeń elektrycznych / elektronicznych najlepiej pracuje (ma największą sprawność) przy obciążeniu bliskim lub równym jego parametrom znamionowym, czyli przy 90 – 100% swojej wydajności.

Kolejnym, naturalnym, krokiem rozwojowym dla instalacji fotowoltaicznej jest założenie własnego magazynu energii (składającego się z jednej lub większej ilości ładowalnych baterii Li-Ion). Pojemność magazynów energii podaje się w kilowatogodzinach, choć kWh jest jednostką energii elektrycznej, a nie pojemności (jak np. w przypadku tradycyjnych akumulatorów samochodowych, których pojemność podaje się w amperogodzinach – Ah). Chodzi o możliwość szybkiego i prostego przeliczenia pobieranej mocy z  akumulatora i czasu jej trwania.

Np., jeżeli wiemy, że nasz piekarnik pobiera 2 kW mocy i będzie pracował przez 1h, a nasz magazyn jest w  pełni naładowany i ma pojemność 6kWh, to z powodzeniem możemy go użyć, ponieważ w ciągu godziny zużyjemy tylko 1/3 pojemności naszego akumulatora, czyli 2 kWh.

Instalacja fotowoltaiczna z własnym magazynem energii i przyłączem ładowania EV

W przypadku nowobudowanego obiektu (domu, zabudowań gospodarczych lub komercyjnych) warto od razu w projekcie obiektu przewidzieć miejsce na przyszłą instalację magazynów energii. Np. garaże, pomieszczenia gospodarcze, niewidoczne fragmenty elewacji budynku, (ale zadaszone – magazyny mogą z  uwagi na wysokie IP – 68 – pracować na zewnątrz, ale nie może na nie padać bezpośrednio deszcz, czy śnieg).

Magazyny energii elektrycznej są dostępne w różnych wykonaniach i pochodzą od różnych producentów. Najmniejsze, pojedyncze, posiadają pojemność 5kWh (np. Hyundai), największe 13,5 kWh (Tesla) i można je łączyć w zestawy (w przypadku Tesli nawet do 10 baterii). Co sprawia, że konfiguracja jest „otwarta” na przyszłe rozbudowy instalacji.

Więcej informacji o magazynach energii w nowopowstającej sekcji naszej strony internetowej (Magazyny Energii) już niebawem.

Kolejnym elementem rozbudowującym instalację fotowoltaiczną jest przyłącze do ładowania samochodu elektrycznego (BEV) lub hybrydowego plug-in (PHEV), ogólnie zwanego EV (ang. Electric Vehicle).

Potocznie nazywane ładowarką, aczkolwiek nie jest ono „ładowarką” w pełnym tego słowa znaczeniu jak np. w przypadku ładowarki do laptopa, czy telefonu. Auto elektryczne możemy równie dobrze ładować ze zwykłego gniazda elektrycznego (np. 230V/16A), ale będzie to powolny proces: np. 5 – 6 godz. ładowania, aby przejechać później 100 km.

Stąd potrzeba instalacji przyłączy trójfazowych o większych mocach. Można oczywiście doprowadzić do swojego obiektu kabel o odpowiednich przekrojach i zamówić u dostawcy energii 100kW mocy, ale w większości przypadków (prosumentów) będzie to nieopłacalne, z uwagi na późniejsze, wysokie, opłaty stałe.

Realne wartości dla budownictwa jednorodzinnego i mniejszych firm to zamówienie mocy na poziomie 12,5 – 25 kW. W tym drugim przypadku będzie już możliwe zainstalowanie przyłącza ładowania EV np. 11kW. Podczas ładowania EV cały czas będzie jeszcze wystarczający zapas mocy, aby obsłużyć większość pozostałych urządzeń domowych. Przy tego typu łączu – 11kW – nawet auto z dużą baterią 100 kWh naładujemy w 9 godz. „do pełna” – czyli na takim ładowaniu przejedziemy ok. 500 km lub więcej (nawet do 652).

Poza tym założenie jest takie, że auto będzie się ładowało w nocy (wtedy większość urządzeń elektrycznych jest wyłączona) lub w dzień – przy pracującej fotowoltaice – wtedy energia pochodząca z  fotowoltaiki będzie polepszać bilans energetyczny.

Ważna uwaga – planując przyłącze ładowania EV – nie musimy mieć w tym celu założonej fotowoltaiki! Jednak dopiero tandem fotowoltaika – auto elektryczne – da nam prawdziwe oszczędności.

Przy sprzyjających warunkach pogodowych średnia instalacja (5 kW) wyprodukuje nam 30 kWh energii dziennie, czyli, jeżeli na ładowanie auta przeznaczymy nawet 20kWh, (na których przejedziemy później 100 km), to i tak pozostanie zapas do wykorzystania przez inne urządzenia domowe w cyklu dobowym.

Nawet w tych okresach, gdy fotowoltaika, nie będzie w stanie produkować zapasu i ładując auto, pobierzemy energię z sieci, to koszt naładowania przeciętnej wielkości auta (zużycie 17 – 20 kWh/100 km), będzie nas kosztowało, przy taryfie prosumenckiej, 12,67 - 14,90 PLN na 100 km.

Więcej informacji znajdziecie Państwo niebawem w sekcji „Ładowanie EV”.

Jak rozpocząć przygodę z fotowoltaiką?

Jak rozpocząć wspólnie z nami swoją przygodę z fotowoltaiką (w trzech prostych krokach)?

Trzy proste kroki - krok 1

Wystarczy do nas zadzwonić i opowiedzieć nam o potrzebach dotyczących oszczędności energii elektrycznej w Państwa domu lub firmie. Można też oczywiście wysłać do nas e-mail na adres fotowoltaika@elektryk.net.pl

(Poniżej zajdziecie Państwo kilka porad, jakie istotne informacje jest dobrze przygotować przed rozmową z naszym Specjalistą lub przed przesłaniem do nas zapytania poprzez naszą stronę internetową).

Nasz Specjalista przygotuje wstępną (orientacyjną) kalkulację instalacji PV (zwykle w ciągu 16 godz. roboczych) i przedstawi ją Państwu. Powie też ile, orientacyjnie, potrzebnych jest metrów kw. powierzchni dachu lub gruntu do uzyskania zakładanej, średniej ilości kWh w jednostce czasu (np. miesięcznie, rocznie, itp.). Wstępna kalkulacja nie stanowi jeszcze zobowiązania do wykonania instalacji po określonej cenie.

Oszacowanie kosztu wykonania instalacji jest na tym etapie dla Państwa bezpłatne.

Trzy proste kroki - krok 2

Umówienie się na wizytę naszego Specjalisty w Państwa lokalizacji (domu lub firmie, gdzie planowana jest budowa instalacji) - wizja lokalna (w promieniu do 30 km od Kalisza bezpłatnie, powyżej 30 km - do omówienia).

Na tym etapie nie musicie Państwo nigdzie przyjeżdżać, to nasz Specjalista skontaktuje się z Państwem i wspólnie umówicie dogodny dla Państwa termin. Nasz Specjalista omówi z Państwem szczegóły dot. przyszłej instalacji. Obejrzy dach (lub daną powierzchnię gruntu), zapozna się z dokumentacją (o ile Państwo ją posiadają), zrobi ewentualne zdjęcia oraz pomiary powierzchni dachu/gruntu. Pokaże, jakie są możliwe opcje wykonania instalacji i jakie z tym będą wiązały się koszty.

Powie też, z jakich środków pomocowych możecie Państwo uzyskać wsparcie finansowe na budowę instalacji fotowoltaicznej.

Są to ważne decyzje dla Państwa. Tak jak przy zakupie samochodu decydujecie się Państwo na określoną markę, model oraz wyposażenie, zdecydujecie Państwo, jakiej marki będzie instalacja oraz jej elementy składowe. Będziecie mogli Państwo, przy udziale naszego specjalisty, dokonać wyboru spośród kilku opcji, najlepiej dopasowanych do Państwa możliwości budżetowych.  Od razu też chcemy nadmienić, iż korzystamy tylko ze sprawdzonych komponentów od naszych najlepszych, wypróbowanych, dostawców i producentów.

Trzy proste kroki - krok 3

Podpisanie zlecenia na realizację końcowego projektu oraz wykonanie instalacji. Na tym etapie podejmujemy zobowiązanie wykonania instalacji po określonej cenie przedstawionej w finalnej wersji projektu i związanej z nim kalkulacji kosztowej. Wykonanie ostatecznego projektu wraz z kalkulacją zwykle zajmuje 1-3 dni roboczych. Natomiast realizacja instalacji u Państwa to zazwyczaj 1-2 dni robocze w przypadku prostych instalacji do 10 kW.

Do rozomowy z naszym Specjalistą warto również przygotować kilka ważnych informacji dotyczących przyszłej instalacji fotowoltaicznej:

Dom czy firma?
 • Instalacja dla domu prywatnego, czy firmy? (firmy z reguły potrzebują większych instalacji, w tym falowników - w wielu przypadkach kilku - oraz większych połaci dachowych lub powierzchni gruntowych).
 • Dla wstępnego oszacowania wielkości przyszłej instalacji fotowoltaicznej niezbędne będzie podanie przez Państwa średniej ilości zużywanej przez Państwa energii elektrycznej wyrażonej w kilowatogodzinach (kWh). Możecie Państwo nam podać tę wartość spoglądając na Państwa ostatnie rachunki za energie elektryczną. Może to być wartość z ostatniego miesiąca lub z kilku ostatnich miesięcy. Najlepszym oszacowaniem będzie jednak podanie zużycia rocznego.

Jeżeli będziecie Państwo mieli z tym jakikolwiek problem, możecie skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej (zakładem energetycznym) lub powiedzieć o tym naszemu specjaliście podczas rozmowy.

 • Jakie dotychczas płaciliśmy Państwo rachunki za energię elektryczną w skali roku? (ważne są dla nas opłaty za samą energię + koszt przesyłu, nie trzeba nam podawać opłat stałych) - jeżeli nie wiecie Państwo, które elementy opłat są istotne, z punktu widzenia zużycia, możemy jak najbardziej zrobić to za Państwa (wystarczy dostarczyć nam rachunki za energię za cały np. ubiegły rok - jeżeli posiadają Państwo ich wersję elektroniczną, jeżeli nie - można je zeskanować i również wysłać do nas na podany przez specjalistę adres e-mail lub po prostu pokazać podczas wizyty naszego Specjalisty u Państwa (tzw. wizja lokalna). Rachunki są ważne pod kątem oszacowania zwrotu z inwestycji w fotowoltaikę, czyli po jakim czasie wydatki poniesione na instalację zwrócą się Państwu i instalacja zacznie rzeczywiście na siebie zarabiać.
 • Jakie są Państwa plany dotyczące wykorzystania instalacji fotowoltaicznej?
 • Czy instalacja ma po prostu, w miarę możliwości, pokrywać bieżące zapotrzebowanie na energię elektryczną?
 • Czy instalacja ma produkować istotną nadwyżkę, ponieważ planujecie Państwo wykorzystywać energię elektryczną do ogrzewania (lub "dogrzewania”) pomieszczeń?
 • Czy planujecie Państwo instalację pompy ciepła? Trzeba pamiętać, iż zużywa ona wtedy energię elektryczną w ciągu całej doby.
 • Czy planujecie Państwo, w najbliższej przyszłości, zainstalować przyłącze do ładowania auta elektrycznego (BEV lub PHEV)?
 • Czy chcielibyście Państwo teraz lub w najbliższej przyszłości mieć zainstalowany własny tzw. magazyn energii --> patrz szczegółowe informacje nt. magazynów energii - dostępne już wkrótce!

Poniżej przykład rozbudowanej instalacji fotowoltaicznej maksymalizującej wykorzystanie jej zalet. Istalacja przechowuje nadwyżki energii płynące z paneli PV w akumulatorze, za pośrednictwem falownika hybrydowego. Jest również przystosowana do zasilania auta lektrycznego (BEV, PHEV).

Plan przyszłych instalacji PV
 • Jaką powierzchnią dachu Państwo dysponujecie (lub powierzchnią gruntową dla tzw. instalacji naziemnych)?
 • Czy jest dostępna dokumentacja budowlana Państwa domu, nieruchomości lub zabudowań gospodarczych?
 • Czy jest dostępna dokumentacja instalacji elektrycznej?

Posiadanie dokumentacji budowlanej oraz dokumentacji instalacji elektrycznej znacznie ułatwi proces przygotowania projektu instalacji fotowoltaicznej, przyczyni się również do szybszej realizacji etapu budowlanego tej instalacji.

Stopień pochylenia dachu

 • Czy dach jest płaski? Lub prawie płaski (np. 0-5°)?
 • Czy dach jest lekko nachylony (5-25°)?
 • Czy dach jest normalnie nachylony (25-35°)?
 • Czy dach jest mocno nachylony (powyżej 35°)?

Orientacja dachu

 • Wschód (90°)
 • Południe (180°)
 • Zachód (270°)

Lub orientacyjnie wartości pośrednie (północny wschód, południowy wschód lub zachód, północny zachód).

Północ (0°) - dla kierunku północnego, jeżeli nasz dach nie jest całkowicie lub prawie płaski (0-5°) zakładanie instalacji jest nieuzasadnione ekonomicznie (uzyski byłby minimalne, a zwrot z inwestycji mógłby nigdy nie nastąpić).

Można też podać dokładną wartość, jeżeli ją znamy (można ją zmierzyć tradycyjnym kompasem lub przy pomocy smartfonu. Kompas w smartfonie pokaże nam też naszą dokładną szerokość i długość geograficzną, która może być bardzo przydatna przy określaniu przyszłych uzysków z instalacji).

Rodzaj pokrycia (w zależności od pokrycia stosowane są różne elementy mocujące, co wpływa na koszt instalacji)

Rodzaje dachów
 • Dachówka
 • Gont papowy
 • Papa
 • Blacha (trapezowa, falista, itp.)
 • Inne

Zacienienie (bardzo istotny parametr, często nie doceniany, ale mający duży wpływ na przyszłe uzyski z fotowoltaiki)

 • Brak zacienienia
 • Częściowe zacienienie (np. wynikające z orientacji Słońca w ciągu dnia)
 • Istotne zacienienie (np. wysokie drzewa lub budynki w pobliżu naszego dachu lub gruntu)

Konieczność uziemienia instalacji (głębokość nawiercenia otworu bezpośrednio w ziemi - ok. 2-3 m)

 • Należy przewidzieć potrzebę wykonania dość głębokiego odwiertu i umieszczenia w nim przewodu uziemiającego w pozycji pionowej.
 • Wybór najlepszego miejsca, w Państwa przypadku, będzie przeprowadzony wspólnie z instalatorem tak, aby zachować estetykę budynku (np. najmniej widoczne miejsce na elewacji).

Przygotowanie dachu (naprawy, malowanie, itp. )

 • Przed instalacją fotowoltaiki (z odpowiednim wyprzedzeniem) warto dokonać inspekcji dachu nieruchomości, na której znajdzie się instalacja fotowoltaiczna. Wszelkie naprawy oraz zabiegi konserwacyjne muszą być przeprowadzone zanim nastąpi montaż. Po założeniu paneli, nie będzie już możliwości napraw dachu w miejscu ich instalacji, a ewentualny demontaż wiązałby się ze znacznymi kosztami.
Elektryk Sp. z o.o. - Hurtownia Elektryczna i Usługi
Copyright © 1985 - 2021
Elektryk Sp. z o.o.
Śledź nas
Odwiedź sklep
Sklep dla profesjonalistów: fotowoltaika, panele fotowoltaiczne, konstrukcje, zabezpieczenia, falowniki fotowoltaiczne, inwentery. Zaopatrz swój biznes!
realizacja & wdrożenie KamikStudio.pl